B17489

货号:B17489

EU 0.1ml 薄壁半裙边96孔板(适用于ROCHE机器 )

96 x 0.1ml Plate
LP,W,SEMI Sk,96 well plate (0.1ml), fits LightCycler ® 480 systems
颜色:白色

规格:25块/盒,8盒/箱

产地:荷兰


产品简介: 

白色管体,无DNa(se)、无RNa(se)、无热源

推荐使用PCR仪型号:
Roche LC 96、 LC 480 、Cobas z 480 等球探网即时比分007 球探网足球场即时比分 体球网 球探比分手机 足球手机直播捷报比分 球探网足球场即时比分 球探网官方主页 球探足球即时比分直播 球探网手机app投注 球探网完场比分